19. Voldoende kinderopvang. Landen is een aantrekkelijke stad om te wonen en een toekomst uit te bouwen. Geen wonder dat jonge gezinnen de weg vinden naar onze dorpen. De stad investeert in kinderopvang, maar een efficiënte en blijvende financiële ondersteuning van de private opvanginitiatieven blijft ook nodig. De opvangcapaciteit moet opgevolgd worden en indien nodig uitgebreid en verbeterd worden.

20. Scholen zijn geen eilanden. Een school maak je samen. Landen heeft een uitgebreid scholennetwerk. Deze zijn vaak het centrum van een bloeiende gemeenschap. Dit horen we te koesteren. Onze scholen verdienen dan ook de nodige logistieke ondersteuning. Ook is het nuttig om na te gaan of er lokalen zijn die gebruikt kunnen worden voor het Landense verenigingsleven.

21. Verkeersveiligheid leer je van jongs af aan. Maar ook ouderen horen zich bewust van te zijn dat onze jongeren de zwakke gebruikers bij uitstek zijn. Als CD&V willen we actief in zetten op sensibiliseringscampagnes en ervoor zorgen dat we ouders of de buurt kunnen aanmoedigen om verzamelplaatsen te maken om zo kinderen begeleid te verplaatsen. Dit komt de veiligheid van een school alleen ten goede.

22. Na de schooluren als de hoofden vol kennis zitten, hebben onze kinderen en jongeren ook nood aan ontspanning. Een veilig speelterrein of speelweide in ieder dorp dat Landen telt is geen bron van overlast maar een publieke ontmoetingsruimte waar je leert samenleven. En waarom deze speelpleinen ook niet toegankelijk maken voor jongeren met een beperking door bijvoorbeeld een aangepaste schommel te voorzien? Wij willen er alvast werk van maken!

 
23. Een jeugdbeleid wordt gemaakt met en door jongeren. In samenwerking met de Landense jeugdraad gaan we op zoek naar hoe we iedere jongere kunnen betrekken bij het stadsbeleid.

 
24. Jongeren verdienen ook ruimte voor zichzelf. Om actief met andere in contact te komen als ze de speeltuin ontgroeid zijn. Jeugdhuizen zijn Vlaams erfgoed waar we best trots op mogen zijn. Ook in Landen horen we dit te koesteren.

25. Onze senioren mogen we niet uit het oog verliezen. Zij hebben van Landen de stad gemaakt waar we fier op mogen zijn. Zij horen voldoende ondersteuning krijgen in de voor en door hen georganiseerde activiteiten. Door de toenemende digitalisering, worden de noden van de senioren soms snel uit het oog verloren. Daarom stellen we als CD&V Landen voor om frequent lokale zitdagen te organiseren in de verschillende deelgemeenten. Dit verhoogt de betrokkenheid van onze ouderen bij het bestuur en kan hen heel gericht helpen waar nodig.

26. Met CD&V Landen in het bestuur komt er ook een seniorengids.  Dit geeft een overzicht van de activiteiten georganiseerd door de gemeente en verenigingen waarbij ze zich kunnen aansluiten.

27. Als je wat ouder wordt, ervaar je anderen noden. Kom je dan nog eens alleen te staan dan ben je vaak voor alles op jezelf aangewezen. Het is belangrijk dat we ouderen sensibiliseren over de veiligheidsaspecten van wonen en hoe je uzelf kunt wapenen om hiermee om te gaan (valpreventie, diefstal, CO-vergiftiging, brand- en inbraakbeveiliging).

28. Ouderen die zich eenzaam voelen, willen we meer betrekken in de samenleving. Hiervoor willen we samen met de Landenaar initiatieven op poten zetten.

29. Dementie is een groeiend probleem waar nog te vaak een taboe op rust. Vlaanderen telt vandaag meer dan 120.000 mensen met dementie. Voorspelling is dat dit aantal de komende decennia nog zal toenemen. Als CD&V willen van onze stad een dementievriendelijke gemeente maken. In samenwerking met de seniorenraad maken we een actieplan dat gekend is binnen al de stadsdiensten. Daarnaast organiseren we ook op periodieke basis praatcafés hierover. Ook een jaarlijkse samenkomst voor mantelzorgers willen we organiseren en ondersteunen als blijk van waardering.

30. In België krijgen jaarlijks 11.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 tot 10% overleeft dit. Als er binnen de vijf minuten ingegrepen kan worden met hartreanimatie en het gebruik van een AED-toestel, dan verhoogt de overlevingskans substantieel. Slechts 3 op de 10 van de omstaanders van het slachtoffer gaan over tot reanimeren en eventueel defibrilleren. In Nederland is dit 6 op 10. Als CD&V pleiten we voor een AED-kaart voor Landen waar we nagaan op welke strategische plaatsen er nog toestellen ontbreken. Daarnaast werken we een actief beleid uit waardoor zoveel mogelijk Landenaren leren reanimeren en eerste hulp toedienen.


31. Wij willen graag àlle mantelzorgers, erkende en onerkende, een hart onder de riem steken. Zo willen wij graag een samenkomstdag organiseren voor vrijwilligers en zien wij graag de mantelzorgpremie hervormd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.