50. De wereld is volop in verandering en ook in Landen staat het leven en de tijd niet stil. Beslissingen in Brussel kunnen gevolgen hebben in onze eigen streek. Daarom streven we naar meer blauw op straat. Naar wijkagenten die ook gekend zijn in de buurt en die aanspreekpunten en brugfiguren zijn voor een lokale gemeenschap.

51. Dierenwelzijn zou een topprioriteit moeten zijn in elke stad. Daarom willen wij streven naar een optimale leefomgeving voor onze trouwe huisdieren. Dit willen we bekomen door op de website van de stad Landen meer informatie te verschaffen rond dierenwelzijn en hoe men best te werk gaat in geval van dierenmishandeling. Daarenboven zouden wij graag jongeren sensibiliseren rond dierenwelzijn.

 
52. Overlast is uit den boze. Jongeren en ouderen mogen zich ontspannen, maar wel met respect voor de buurt en de omwonenden. In Landen is er geen plaats voor hangjongeren of Benidorm Bastards.


53. CD&V Landen wil de wijkwerking uitbreiden, zodat alleenstaanden en ouderen meer in contact komen met elkaar. Momenteel gecentraliseerd in het woonzorgcentrum Olecyk.

54. Meer ANPR-camera's (automatische kentekenplaatherkenning). Deze slimme camera’s zorgen niet alleen voor een significante daling van het aantal woninginbraken maar kunnen ook gebruikt worden om snelheidsovertredingen tegen te gaan.

 
55. De focus van de politie ligt in eerste instantie op dealers, maar ook tegen gebruikers moet de politie optreden. Druggebruikers moeten de gepaste hulp aangeboden krijgen en indien nodig gestraft worden, bv. door verplichte behandeling en boetes. De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden. Drugs veroorzaken heel wat problemen en overlast.

56. Het is voor ons zeer belangrijk dat de Landenaar zich goed voelt in zijn of haar buurt, wijk, dorp. Landen is een groot aantal stegen en weggetjes rijk, die bijdragen aan de gezelligheid van onze stad. Toch willen we 's avonds en 's nachts het veiligheidsgevoel vergroten door deze te voorzien van voldoende verlichting.

57. Bij de inkanteling van het OCMW in de gemeenten, moeten we er blijven voor zorgen dat de nodige financiële middelen ter beschikking gesteld blijven om zijn opdracht als spil van de individuele sociale dienstverlening in samenwerking met de stadsdiensten te blijven vervullen voor alle Landenaren.  Zo kan het OCMW-actieterrein verder uitgebreid worden.

58. Bestendigen en versterken van de goede samenwerking met de adviesraden op het terrein van welzijn en preventie, bijvoorbeeld met de Seniorenraad, de Preventieraad en de Welzijnsraad.

59. Mentale gezondheid is een punt dat op onze agenda staat. Wij sensibiliseren graag de bevolking, en in het bijzonder onze jongeren, over hoe om te gaan met moeilijke periodes en gebeurtenissen.

60. Een schepen van gelijke kansen is ook nodig om voldoende rekening te houden met de noden van de LGBT gemeenschap. Sensibilisering blijft nodig zelfs anno 2018!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.